NIP jest dziesięciocyfrowym numerem identyfikacyjnym polskich podatników. Po zmianach przepisów w 2011 roku nie jest on już nadawany wszystkim podmiotom prawnym. Od tamtego czasu osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą używać swojego nr PESEL jako identyfikatora podatkowego. Pierwsze trzy cyfry NIP-u to kod urzędu podatkowego, który wystawił konkretny numer. Ostatnia cyfra NIP-u to tak zwana cyfra kontrolna, obliczana za pomocą specjalnego algorytmu. NIP w przeszłości zapisywało się, dzieląc grupy cyfr łącznikiem. Numery firm grupowano 123-45-67-819, a osób fizycznych grupowano cyfry 123-456-78-19. Firma zakładana przez jedną osobę miała NIP tej osoby. Obecnie NIP nadawany jest bez znaków łącznika.

Ostatnia (dziesiąta) cyfra NIP jest cyfrą kontrolną i jest obliczana następująco:

  1. każdą z pierwszych 9 cyfr należy przemnożyć przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  2. swój wynik mnożenia należy zsumować
  3. należy obliczyć resztę z dzielenia przez 11 (modulo 11)

Przykład weryfikacji poprawności dla NIP 123-456-32-18:

Opis Cyfra 1 Cyfra 2 Cyfra 3 Cyfra 4 Cyfra 5 Cyfra 6 Cyfra 7 Cyfra 8 Cyfra 9 Cyfra kontrolna (10) Suma MOD 11
NIP 1 2 3 4 5 6 3 2 1 8    
Wagi 6 5 7 2 3 4 5 6 7      
Krok 1 6 10 21 8 15 24 15 12 7      
Krok 2                     118  
Krok 3                   8   8

Jak sprawdzić NIP online...